Urd J Pedersen


Urd J. Pedersen

Felles glede

23.5 - 16.06.19


Åpning torsdag 23.05.19 kl 20:00


Elephant Kunsthall har gleden av å presentere nye verk av Urd J. Pedersen.


-


Gode ting og følelser skal jo helst være like over tid og dette ønsket kan nok mange kjenne seg igjen i. Ulike stemninger, de vi liker godt, vil vi gjerne gjenskape og holde på så lenge vi kan. De vonde stemningene vil vi helst gjenkjenne, men det er ikke så farlig om de vedvarer en liten stund, nettopp fordi de er tydelige og dermed på en måte (og kanskje er det litt teit) litt gode de også. Stemningene som vi ikke har ord for, derimot, de som klør, er komplekse og vage, men som til tross for dette likevel er påtakelige i styrke eller intensitet, er gjerne de mest utfordrende. Denne type stemning — tenk på begrepet udifferensiert affektklynge — kan man enten forsøke å unngå på en eller annen måte, eller så kan man forsøke å sortere, finne ut av eller omskape, kanskje ved å plukke den fra hverandre og sette den sammen igjen (hvis det i det hele tatt er mulig). En tredje måte er bare finne seg i stemningen uten å fornekte den. Simpelthen la den være. Men dette kan være utrolig vanskelig, nesten umenneskelig, som å forsøke å ikke klø på noe som klør noe innmari. 


I arbeidene til Urd ser vi det visuelle sluttresultatet av slike opplevde stemninger. Noen av disse stemningene er gode eller vond-gode. Noen er utfordrende. Arbeidene er på denne måten representasjoner av ulike stemninger, og noen er til og med representasjoner av forsøket på å forholde seg til slike stemninger. Noen er begge deler. Men arbeidene, forstått som resultatene av slike forsøk, er aldri unngåelser. De er enten «Sånn var det bare», ofte forstått som gjenskapinger. Eller «Dette måtte jeg bare gjøre noe med», forstått som omskapinger. Men i begge tilfeller kan vi nå, istedenfor å bli helt slått i bakken når stemningen tar grep om oss på ny eller kanskje for første gang, men denne gangen med opprinnelse fra et bilde, oppleve en gjensynsglede: «Å hei, der er du igjen!»                                                                     

   


           

                                                                                                                                  - Sigbjørn Pilskog

Utstillingen åpner utndetr Norsk Litteratur festival, hvor Elephant er offisiell scene.

Det vil bli avholdt en kritikersamtale lørdag 25 mai kl 13. på Elephant scenen, dette i samarbeid med Lillehammer kunstmuseum, kritikersamtalen vil ta for seg utstillingen  avMarianne Hurum og Felles glede av Urd J. Pedersen.

Velkommen!