ProtestutstillingPROTESTUTSTILLING.Utstillingsåpning: Torsdag 10.06.21 kl 19:00

Åpent 11-13.06.21 kl 12-16Elephant Kunsthall og Lågendeltaets venner ha gleden av å invitere til protestutstilling for Lågendeltaet naturreservat 10. – 13. juni 


Elephant Kunsthall og Lågendeltaets venner har invitert billedkunstnere fra Lillehammer og omegn til å levere arbeider der innholdet manifesterer seg som en protest mot ideen om evig forbruksvekst, og i særdeleshet mot planen om en firefelts motorveibru gjennom Lågendeltaet naturreservat. Kunstnerne levere arbeider der innhold, utrykk eller tema direkte er en protest mot naturrasering og/eller et nødvendig forsvar for naturen.

Naturen er mangfoldig – naturen er fabelaktig – en uendelig rikdom vi som mennesker og kunstnere lar oss fascinere og inspirere av. Kunstnere og kulturarbeidere har alltid, sammen med vitenskap og filosofi, forstått naturens betydning for kulturen i samfunnene våre, som inspirasjonskilde for musikk, litteratur, billedkunst, teater etc.


Planene om en ny firefelts motorveibru gjennom Lågendeltaets fredede reservat, som en del av nye E6 forbi Lillehammer, har skapt økt interesse og engasjement for å ivareta vernet av dette unike våtmarksområdet. Lågendeltaet er av største viktighet for en rekke rødlista fuglearter, trekkfugler og økologisk mangfold. I en tid da naturmangfoldet er under press som aldri tidligere og klimaendringene ser ut til å kunne bli katastrofale for naturen og oss alle, er denne konkrete konflikten en tydelig og lokal situasjon som innbyr til oppmerksomhet og engasjement.


Protestutstillingen vil være en del av Lågendeltaets venners kulturutvalgs prosjekt «I TOLVTE TIME» - en kulturfestival med formål å øke interessen og respekten for Lågendeltaet og samle inn penger for å stoppe motorveibruplanene. Ved eventuelle salg av kunstverk under utstillingen, vil 30% av salgssummen gå til Lågendeltaets venners arbeid for å redde deltaet fra motorveibrua.


Vi ønsker velkommen til utstillingsåpning 10.juni kl 19.00, med blant annet taler og musikkopptreden fra Fredrik Segelstad. 

Utstillingen vil finne sted på Elephant Kunsthall fra 10. – 13. juni med åpningstid fra 12.00-16.00 fredag – søndag.


Kontakt:  

Lågendeltaets Venner: Siri Syverud Thorsen, siri.th@hotmail.com
----Modifikasjon, 2019

Blandingsteknikk

80 x 100 cm

Egil Martin Kurdøl