Marie Buskov

MARIE BUSKOV

Stille skala

3.11 - 13.11.16 / Preview  Thursday 03.11.16 at 18:00

---

ELEPHANT KUNSTHALL er stolt av å presentere nye verk av den Oslo baserte kunstneren Marie Buskov.

Tekst til utstillingen av Mona Gjessing

---


I sin nye utstilling Stille skala iscenesetter Marie Buskov et eksklusivt møte mellom veggmonterte collager og en frittstående, kubisk skulptur i en sal på 6x7 meter. Sammenstillingen av objektene er gjort med tanke på den aktuelle utstillingssalen og som helhet betraktet kan Stille skala gi assosiasjoner til en visuell kammerkonsert. Resultatet av kunstnerens sikre håndtering og arrangering av egne objekter i utstillingsrom har tidligere blitt sammenlignet med punktmusikk. Det er en sammenlikning som like godt kan brukes om den aktuelle utstillingen i Elephant Kunsthall, Lillehammer.  Det er ikke ueffent å sammenlikne Stille skala med et musikalsk forløp kappet opp i korte bruddstykker avløst av en stillhet som er like betydningsbærende som de klanglige forløpene.


Samtidig brukes skala også innen arkitektur, som gradinndeling etter målestokk, og peker på arbeidenes referanser til plantegninger, flater, snitt, og størrelsesforholdet mellom objekt og virkelighet.

 


Marie Buskov ble i 2012 tildelt Sparebankstiftelsen DNBs kunstnerstipend. Prisjuryen for det høythengende stipendiet fremhevet at Marie Buskov med minimale virkemidler klarer å skape «en kompleks og særegen virkelighet». Som en del av stipendiet ble hun tildelt utstillingsplass i Oslo Kunstforening og demonstrerte i «Foldet perspektiv» (OK, 2015), en fremragende evne til å arbeide stedsspesifikt. Da Buskov fikk stilt en egen sal til disposisjon i utstillingen Ny Norsk Abstraksjon på Astrup Fearnley Museet i 2015 tok hun igjen utgangspunkt i institusjonen hun skulle stille ut ved. Serien med  papirarbeider og skulpturer baserte seg i all hovedsak på kunstnerens egne fotografier av elementer fra museets arkitektur, og en videre bearbeidelse og transformasjon av disse.  Den komplekse og særegne virkeligheten som Buskov frem til nå har klart å skape med minimale virkemidler er, uten tvil, sluttresultatet av kunstneriske utprøvinger og studier innen det estetiske gjennom mange år. At Buskovs konstruktivistiske, avklarete komposisjoner i papir og i stål kanskje ser enkle og tilforlatelige ut , betyr på ingen måte at komposisjonenes ordnete uttrykk kommer av seg selv. Buskovs arbeider vitner om en interesse og forståelse for både suprematisme og konstruktivisme og påvirkningen fra Bauhaus er åpenbar. Vesentlig inspirasjon er også hentet fra Aleksander Rodschenkos fotografier fra 1920-tallet. Buskov har omfavnet dette punktet i kunsthistorien, og gjennom en mangeårig fordypelse fremstår hennes arbeider som et personlig estetisk univers.


 


Mens Buskov studerte litteratur ved Universitetet i København arbeidet hun parallelt med fotografier som hun klippet i og malte på. Under sitt opphold i Danmark jobbet hun også ved Galleri Asbæk og ved Louisiana kunstmuseum, noe som definitivt trente opp øyet for komposisjon. Buskov ble, etter hvert, tatt opp ved Kunstakademiet i København der hun tok sin grunnutdanning. Deretter flyttet hun tilbake til Norge og fullførte studiene ved Kunstakademiet i Oslo. Interessen for å benytte arkitektur og romfotografi – både andres og eget – som utgangspunkt for videre bearbeidelse ble lagt i København. Denne interessen har vedvart og arbeidsprosessen kan arte seg på følgende vis:   Buskov benytter et kresent utvalg fotografier som det klippes spesielle utsnitt av. Disse utsnittene arrangeres som frittstående elementer i nye collage-liknende komposisjoner i papir eller som grunnelementer til å frese ut skulpturelle former i aluminium eller stål etter. Med tiden har Buskov også begynt å bruke egne collager som utklippsmateriale og grunnlag for nye arbeider.


 


I Stille skala uttrykker Marie Buskov seg gjennom relativt store formater i sine papirarbeider og tar i bruk en enda rikere fargebeholdning enn tidligere. Ved å bruke større formater enn før er det som om Buskov  åpner dørene inn i egne, sirlig ordnete universer på vid gap, med største selvfølge.  Det skulpturelle uttrykket holdes imidlertid fremdeles stramt i tøylene, men også dette, gjennom Stille skala #1 vitner om en økt grad av kunstnerisk perfeksjon. Marie Buskov har uttalt at hun søker etter etter et uttrykk som på samme tid er monumentalt og skjørt. Utstillingen Stille skala vitner om at søkingen gir resultater.opening hours:

sat-sun 12-16


Wiesesgate 2, 2615 Lillehammer / post@elephant-kunsthall.no / www.elephant-kunsthall.no