Marianne Hurum

(English version below)


Elephant Kunsthall er stolt av å kunne presentere Marianne Hurum - MESNASAGA DELIOSA.


Marianne Hurums utstilling MESNASAGA DELICIOSA består av tre nye malerier og en skulptur som er laget spesielt til Elephant Kunsthalls skulpturpark. Maleriene er laget i store drag med mye vann, i akvarell, gouache og akryl på bomullslerret.


Maleriet DELICIOSA TO (170x190cm) består av tre lag brede, gestuelle strøk tynn lys maling i rødt, gult og blått. Strøkene danner en stor og halv-figurativ, skribleri-aktig komposisjon. Lerettet ble farget på forhånd for å skape en lysende lysegrønn grunnfarge. De to andre maleriene er mørke i fargene og er komponert av mange tynne lag maling med mye vann. I NATTBORD DELICIOSA (80x110cm) har Hurum malt vekk de øverste lagene akvarellmaling med vann og tynne pensler til en nesten tistelaktig mørkerød og mørkeblå komposisjon trådte frem. ORIENTERING DELICIOSA (80x110cm) er en flytende og lavalignende komposisjon i blå, hvite og grønne toner. En gul sitronlingnende og samtidig våpenskjold-aktig form lander bestemt i den hvite lavaen som en markør på et kart.


Skulpturen SVART OG ROSA DELICIOSA er utstillingens bidrag til ELEPHANT KUNSTHALLs evig voksende skulpturpark. Den permanente installasjonen er satt sammen av en sortlakkert trekantet 40x40x50 cm sveiset stålform, en betongpidestall og en rosa klatrerose. Stålformen fungerer som et skulpturelt espaljé for rosen, og den organiske komposisjonen vil utvikle og endre seg i Elephant Kunsthalls skulpturpark. Marianne Hurum er interessert i farge og komposisjon og i maleri som samtidsfølsomhet og attityde. Hurum finner næring til disse interessene hos blant andre Giorgio De Chirico, Per Kirkeby og Philip Guston, hvis verk hun anser som nære åndelige venner.


Samtidig med utstillingen på Elephant Kunsthall er Marianne Hurum aktuell med utstilling på Kunstnernes Hus i Oslo. Kommende utstillinger og presentasjoner inkluderer Stavanger Kunstmuseum, Kunstnerforbundet (Oslo), Space 4235 (Genova, Italia), NADA Miami Beach (USA) og A Palazzo Gallery (Brescia, Italia). Tidligere utstillinger inkluderer Astrup Fearney Museet (Oslo), NoPlace (Oslo), Lothringer13_Laden (Munchen), Kunsthall Oslo, Kulturhuset Stockholm, og Golden Age (Chicago). Marianne Hurum er utdannet ved Konsthøgskolan i Malmø, kunstakademiet i Oslo og University of Illinois UIC i Chicago.Vernissage

Fredag 21. august 18:00


Åpningstider

Lørdag 22. august - Søndag 23. august 13:00-16:00

Lørdag 29. august - Søndag 30. august 13:00-16:00

Lørdag 5. september - Søndag 6. september 13:00-16:00

ellers etter avtale.Utstillingen er støttet av

Norsk Kulturråd og Oppland Fylkeskommune


Kontakt:

imlikeanelephant@gmail.com


—-


English version


MESNASAGA DELICIOSA


Marianne Hurums exhibition MESNASAGA DELICIOSA consists of three new paintings and a sculpture especially made for Elephant Kunsthall’s sculpture park. The paintings are made by wide strokes and lots of water, in aquarelle, gouache and acrylic on cotton canvas.


The painting DELICIOSA TO (170x190cm) is built up by three layers of broad, gestural strokes of thin light colored paint in red, yellow and blue tones. The strokes constitute a large and half figurative, doodle-like composition. The canvas was dyed on beforehand to create a lucid light green base color. The two other paintings are of darker shades and tones, composed by numerous layers of thin paint with lots of water. In NATTBORD DELICIOSA (80x110cm), Hurum removed the top layers of aquarelle with water and thin brushes till a thorn-like dark red and blue composition appeared and took shape. ORIENTERING DELICIOSA (80x110cm) is a floating and lava-like composition in blue, white and green tones. A yellow, lemony and heraldry-like shape confidently lands in the white lava like a marker on a map.


The sculpture SVART OG ROSA DELICIOSA is the exhibition’s contribution to Elephant Kunsthall’s ever expanding sculpture park. This permanent installation consists of a 50x40x40cm welded triangular steel shape that is painted shiny black, a concrete pedestal and a climber rose. The steel shape functions as an espalier for the rose, and this organic composition will develop and change in the sculpture park of Elephant Kunsthall.


Marianne Hurum is interested in color and composition and in painting as attitude and as a sensitivity of the contemporary. Hurum’s interests are nourished by a.o. Giorgio De Chirico, Per Kirkeby and Philip Guston’s work, whose paintings she regards as close spiritual friends.


Hurum is exhibiting at Kunstnernes Hus in Oslo alongside her exhibition at Elephant Kunsthall. Upcoming exhibitions and presentations include Stavanger Art Museum, Kunstnerforbundet (Oslo), Space 4235 (Genova, Italy), NADA Miami Beach (USA) and A Palazzo Gallery (Brescia, Italy). Previous exhibitions include the Astrup Fearnley Museum (Oslo), NoPlace (Oslo), Lothringer13_Laden (Munich), Kunsthall Oslo, Kulturhuset Stockholm and Golden Age (Chicago). Marianne Hurum is educated at Malmø Art Academy, Oslo National Academy of the Arts and University of Illinois UIC, Chicago.