MIKEAL ØYE HEGNAR


21.11.-07.12.2014 / Åpning Fredag 21 November kl 18:00


ØY


——


Som en forlengelse av tidligere arbeider med eggtempera og oljepasteller på papir, jobber han nå med flytende bivoks og tusj.


Arbeidsprosessen er sentralt i utformingen av en utstilling. Her tar kunstneren utgangspunkt i utprøvninger av de forskjellige mediene og det fører han videre inn i innholdsdelen av verkene.


Hegnar er interessert i hvordan mening blir produsert og formidlet igjennom forskjellige tegn og symboler. Som en videreføring av tidligere arbeider henter han referanser i kunsthistorien og andre visuelle medier for å finne motiver. Teknikk og utrykk er hentet fra forskjellige epoker og viser kunstnerens ønske om å fortelle eller bare vise utsnitt av fortellinger.


Hegnar søker å se forbi den åpenbare dramaturgien i bildene, og trekker heller frem elementer som befinner seg i periferien av hovedmotivet. Dette skjer intuitivt, der det endelige resultatet ikke er gitt, men hvor tilfeldigheter og infall ofte styrer mye av retningen. Arbeidene ka sees som en subjektiv tolkning av informasjon, og tilbyr en fragmentert og rekonstruert virkelighet.


---

Mikael Øye Hegnar er født i 1984 i Oslo. Han har BA fra Kunsthøyskolen og MA fra Kunstakademiet i Oslo. Tideligere har han blant annet stilt ut vd Tegnerforbundet, Akershus Kunstsenter, Galleri Trafo og PodiumÅpent


Lørdag 22 . 11 - Søndag 23.11 13.00-16.00


Lørdag 06.12 - Søndag 07.12 13:00 - 16:00


Eller etter avtale.