LINDA LERSETH

 

ETCETERA

 

07.09 - 29.09.18 / ÅPNING FREDAG 07.09.18 / 19.00 - 21.00

 

---

 

ELEPHANT KUNSTHALL er stolt av å presentere nye verk av den Oslo baserte kunstneren Linda Lerseth.

 

”… A peculiar fact about termite- tapeworm-fungus-moss art is that it goes always forward eating its own boundaries, and, likely as not, leaves nothing in its path other than the signs of eager, industrious, unkempt activity.

 

 

 

The most inclusive description of the art is that, termite-like, it feels its way through walls of particularization with no sign that the artist has any object in mind other than eating away the immediate boundaries of her art, and turning these boundaries into conditions of the next achievement. ”

 

 

 

- Emanuel Farber White Elephant Art vs. Termite Art (1962)*

 

 

 

*Utdrag fra utstillingstekst av Tarald Wassvik

 

 

 

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd og Oppland Fylkeskommune